تئاتر کودک

نمایش شاد و موزیکال زردک و خانم کوچیک

زردک گربه ناقلا که همش گشنه است و دنبال غذا میگرده و خانم کوچیک پیرزن مهربونی که نمیتونه شکم این زردک خان رو سیر کنه

زردک برای خوردن غذاهای بیشتر و غذاهای رنگی تر از خونه خانم کوچیک فرار میکنه
زردک میره سراغ خانم بزرگ که هم غذاهای رنگی و خوشمزه داشته و هم خونه بزرگ اما بچه ها خانم بزرگ زردک ناقلا و شیرین قصه ما رو

به اندازه خانم کوچیک دوست نداره یعنی اصلا دوست نداره خانم بزرگ فقط همه چیز رو به خاطر خودش میخواد زردک زود میفهمه و میخاد برگرده خونه خانم کوچیک مهربون ولی خیلی شرمنده و پشیمون بوده