درباره ما

این سایت توسط مرتضی مقدم تهیه کننده و کارگردان تئاتر اداره میشود.
این سایت درگاه فروش اینترنتی سالن نمايش روح الله بوده و بلیط های نمايش های در حال اجرا در سالن نمايش روح الله و پرداخت اینترنتی برای رزرو سالن توسط مدارس و گروههای نمايشی از طریق این سایت انجام می شود.