بانك اطلاعات فروشگاه هاي اسكيت

زكليه فروشندگان محترم اسكيت كه علاقه دارند در بانك اطلاعات فروشگاه هاي اسكيت ثبت نام كنند، دعوت بعمل مي آيد ضمن عضويت در سايت نام فروشگاه آدرس ،شماره تماس آدرس سايت (در صورت داشتن سايت يا وبلاگ)فروشگاه خود را به همراه اطلاعات شناسنامه اي مدير فروشگاه آدرس الكترونيكي و تلفن همراه از طريق پست الكترونيكي javanpuya@yahoo.com يا info@javanpuya.irارسال نمايند.اين سايت به رايگان لينك و آدرس فروشگاه هاي فروشنده اسكيت و لوازم جانبي اسكيت را جهت دستيابي آسان اهالي اسكيت در سايت هاي موسسه قرار خواهد داد.براي عضويت در سايت از طريق لينك عضويت در سايت در بالاي صفحه يا لينك رو به رو اقدام نماييد. عضويت در سايت