برای ثبت نام فرزندانتان فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.

  • تاریخ تولد فرزند خودتان را بنویسید
    فرمت تاریخ:YYYY dot MM dot DD

ما اینجا هستیم تا به فرزندان شما بیاموزیم، چگونه در همه کارهای خود موفق باشند. با شرکت در دوره های ما فرزندان شما میتوانند همه آرزوهای خود را زندگی کنند، آنهامیتوانند بازیگری،خوانندگی، نوازندگی، را تجربه کنند، مشاغل گوناگون را یاد بگیرند، روش مطالعه را بیاموزند،فن بیان خود را تقویت کنند و در جمع دوستان شعر بگویند و سخنرانی کنند، فیلم و تئاتر ببینندو به نقد و بررسی آنها بپردازند بازی های گروهی و انفرادی انجام بدهند و به زبان انگلیسی صحبت کنند.